Al-Qur’an, Tidak Ada Keraguan Padanya

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (QS 2 / Al-Baqarah, ayat 2)
 







----

PEDOMAN KARYA

Senin, 11 Juli 2022


Surah Al-Baqarah, Ayat 2:

 

 

Al-Qur’an, Tidak Ada Keraguan Padanya

 

 


Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (QS 2 / Al-Baqarah, ayat 2)

 

--------

Catatan kaki:

Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.


-----

Ayat sebelumnya:

Alif Laam Miim

Jalan Orang-orang Yang Telah Engkau Beri Nikmat


-----

Keterangan mengenai QS. Al-Baqarah

 

Surat Al Baqarah yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa' (hajji Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir).

Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golongan Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpancang (ayat 282).

Surat ini dinamai Al Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sampai dengan 74), dimana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya.

Dinamai Fusthaatul-Quran (puncak Al Quran) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat alif-laam-miim karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama