Engkaulah Yang Maha Mengetahui

Qālụ sub-ḥānaka lā 'ilma lanā illā mā 'allamtanā, innaka antal-'alīmul-ḥakīm

Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Surat Al-Baqarah, Ayat 32)
 ----

PEDOMAN KARYA

Ahad, 28 Agustus 2022

 

Surah Al-Baqarah, Ayat 32:

 

 

Engkaulah Yang Maha Mengetahui

 

 

Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Surat Al-Baqarah, Ayat 32)


-----

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

 

Para malaikat berkata: “kami menyucikan Engkau wahai Tuhan kami, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, hanya Engkaulah Dzat Yang Maha Mengetahui urusan-urusan seluruh makhluk lagi Dzat yang maha bijaksana dalam segala pengaturan- Mu.”

 

-----

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

 

Para Malaikat mengakui kekurangan mereka dan mengembalikan keutamaan kepada Allah dengan mengatakan, “Mahasuci Engkau wahai Rabb kami. Tidak sepatutnya keputusan dan ketentuan-Mu dibantah. Kami tidak tahu apa-apa selain apa yang Engkau beritahukan kepada kami. Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana dalam setiap keputusan dan ketentuan-Mu.”

 

-----

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah

 

Maka para malaikat menjawab dengan penuh adab dan pengagungan: “Kami menyucikan Engkau dan menjauhkan diri dari menentang-Mu. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang Maha Mengetahui segala urusan makhluk-Mu dan Maha Bijaksana dalam segala firman dan perbuatan-Mu.”

 

-----

Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H

 

“Mereka menjawab, ’Mahasuci Engkau, .” Maksudnya, kami menyucikanMu, dari segala pembantahan kami dan penyelisishan kami terhadap perintah Mu “tidak ada yang kami ketahui” dengan segala bentuknya, ”selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami” tentangnya sebagai suatu anugerah dariMu dan kemuliaan, “ sesungguhnya Engkau lah Yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, ” yang Maha mengetahui adalah yang mengetahui sesuatu dalam segala aspeknya, tidak ada yang tertutup olehnya dan tidak terlupakan seberat bijnin dzarrah pun di langit maupun di bumi dan tidak yang kecil maupun yang besar, dan yang Maha bijaksana adalah Dzat yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna, yang tidak ada seorang makhluk pun yang keluar darinya dan tidak seorang pun yang di perintahkan menyimpang darinya, karena Dia tidaklah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya, dan tidak pula Dia memerintahkan kepada sesuatu kecuali menyimpan hikmah padanya, dan hikmah itu sendiri meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai.

Lalu mereka sadar dan mengakui ilmu Allah dan hikmahNya, dan ketidak mampuan mereka dalam mengetahui sekecil apapun, serta pengakuan mereka terhadap keutamaan Allah atas mereka dan pengajaranNya kepada meeka apa-apa yang tidak mereka ketahui.

Referensi : https://www.tafsirweb.com/294-surat-al-baqarah-ayat-32.html 


----

Ayat sebelumnya:

Allah Mengajarkan kepada Adam Nama-nama Benda Seluruhnya

Aku Hendak Menjadikan Seorang Khalifah di Muka Bumi

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama