Pasukan Muslim Serang Pasukan Banu Assad dan Bawa Pulang Harta Rampasan

Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Salamah membawa anggota 150 pasukan. Abu Salamah berangkat dan melaksanakan perintah perang dan berhasil menyergap musuh yang sedang dalam keadaan tidak siap. Setelah menguasai perkemahan musuh, Abu Salamah mengirimkan dua pasukan pengejar. Sementara itu, ia dan pasukan ketiga menjaga perkemahan. Pasukan pengejar kembali dengan membawa harta rampasan.

 


-----

PEDOMAN KARYA

Jumat, 11 Maret 2022

 

Kisah Nabi Muhammad SAW (100):

 

 

Pasukan Muslim Serang Pasukan Banu Assad dan Bawa Pulang Harta Rampasan

 

 

Penulis: Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi

 

Mengejar Musuh

 

Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa orang-orang penyembah berhala, kaum munafik dan orang-orang Yahudi mulai menertawakan kekalahan kaum muslimin pada Perang Uhud.

“Muhammad bilang kalau Perang Badar itu merupakan tanda kekuasaan Tuhan mereka atas kerasulannya, maka apa pula pertanda peristiwa Uhud itu?” kata mereka.

Sesuatu harus dilakukan agar kewibawaan kaum muslimin akan kuat seperti sedia kala.

Sehari setelah Perang Uhud, Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang muadzinnya untuk kembali mengumpulkan pasukan. Namun hanya Pasukan Uhud saja yang boleh ikut. Tujuannya untuk memburu pasukan Abu Sufyan yang belum lagi tiba di Mekah.

Berita keberangkatan kaum muslimin itu dengan cepat sampai ke telinga Abu Sufyan. Seketika itu juga ketakutan melanda pasukan Mekah. Mereka mengira kaum muslimin berangkat dari Madinah dengan bantuan baru, padahal mereka masih berada di Rauha, jauh dari Mekkah.

Sementara pasukan Madinah sudah sampai di Hambra Al-Assad. Kemudian lewatlah Ma'bad Al Khuza'i yang saat itu belum masuk Islam. Ia baru saja melewati tempat pasukan Madinah berkemah.

Abu Sufyan bertanya tentang keadaan pasukan muslim, Ma'bad menjawab, “Muhammad dan sahabat-sahabatnya sudah berangkat mau mencari kamu dalam jumlah yang belum pernah kulihat semacam itu. Orang-orang yang dulunya tidak ikut, sekarang menggabungkan diri dengan dia. Mereka semua terdiri atas orang-orang yang sangat geram kepada orang-orang yang hendak membalas dendam!”

Kebingungan melanda Abu Sufyan Apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Orang Arab pasti akan mencemooh apabila sekarang pasukan Quraisy mundur begitu saja, padahal baru saja mereka merebut kemenangan.

Namun apabila mereka memaksakan diri kembali menghadapi kaum muslim, Abu Sufyan yakin mereka tidak akan mampu menghadapi kemarahan musuh. Karena itu, ia melakukan sebuah siasat licik.

Abu Sufyan menitipkan pesan kepada kafilah suku Abdul Qais yang sedang menuju Madinah, kafilah Itu diminta memberitakan bahwa pasukan Quraisy akan menemui pasukan Islam di Hambra Al-Assad dan akan menyerang habis-habisan.

Mendengar itu, Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya menunggu tiga hari sambil menyalakan api unggun. Namun pada saat yang sama orang-orang Quraisy terus pulang ke Mekah.

 

Pasukan Abu Salamah

 

Pasukan muslim kembali ke Madinah. Kewibawaan pihak muslim sedikit terangkat karena ternyata musuh tidak berani kembali untuk menghadapi mereka. Akan tetapi, segera tersiar berita bahwa Tulaihah dan Salamah bin Khuwailid sedang menggerakkan Banu Assad untuk menyerang Madinah dan menggempur Rasulullah ﷺ sampai ke rumahnya sendiri.

Selain itu, tujuan Banu Assad adalah untuk merampas ternak kaum muslimin yang digembalakan di ladang-ladang sekeliling Madinah.

Rasulullah ﷺ segera bertindak, beliau memanggil Abu Salamah bin Abdul Asad. Beliau yang memerintahkan Abu Salamah membawa anggota 150 pasukan.

Rasulullah ﷺ menyuruh agar pasukan hanya berjalan pada malam hari dan siangnya bersembunyi. Mereka harus menempuh jalan yang tidak biasa dilalui orang.

Abu Salamah berangkat dan melaksanakan perintah perang Rasulullah ﷺ secermat dan secepat mungkin. Ia pun berhasil. Mereka menyergap musuh yang sedang dalam keadaan tidak siap.

Pagi buta itu rasa takut menyumbat kerongkongan Banu Assad karena tiba-tiba saja tanpa peringatan, pekik takbir membahana dan pasukan muslim menyerang tenda-tenda mereka. Banu Assad berusaha bertahan sekuat dan selama mungkin, namun gagal. Mereka mundur sambil membawa apa pun yang bisa dibawa.

Setelah menguasai perkemahan musuh, Abu Salamah mengirimkan dua pasukan pengejar. Sementara itu, ia dan pasukan ketiga menjaga perkemahan. Pasukan pengejar kembali dengan membawa harta rampasan.

Seperti yang sudah diatur dalam Islam seperlima harta rampasan itu diberikan untuk Rasulullah ﷺ, orang-orang miskin, dan orang orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Sisanya dibagikan kepada anggota pasukan. Setelah itu mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan.

Hanya saja Abu Salamah tidak hidup lebih lama, sesudah itu, luka-lukanya pada Perang Uhud kembali ternganga dan ia syahid karenanya.

 

Judi dan Minuman Keras

 

Setelah Yahudi Bani Qainuqa diusir, Yahudi Bani Nadhir ingin mewarisi Pasar Bani Qainuqa. Namun kesempatan itu sudah tertutup oleh pasar kaum muslimin yang berkembang sedemikian besar, maka dari itu Bani Nadhir pun melakukan cara lain untuk meraih kemakmuran. Mereka membuka rumah-rumah judi. Di tempat itu juga disediakan banyak sekali minuman keras.

Saat itu Rasulullah ﷺ belum melarang judi dan khamar. Karena itu banyaklah para lelaki muslim yang datang ke rumah-rumah judi. Mereka banyak menghabiskan uang untuk berjudi, meminum khamar sampai mabuk. Para lelaki muslim ini masih terguncang oleh kekalahan pada Perang Uhud dan lepasnya harta rampasan yang sudah mereka kumpulkan. (bersambung)


-----

Kisah sebelumnya:

Pulang dari Perang Uhud, Rasulullah Teringat Kata-kata Umar bin Khattab

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama