Ketika Orang-orang Badui Tidak Ikut Berperang


PEDOMAN KARYA

Senin, 15 Februari 2021


 

KALAM

 

 

Ketika Orang-orang Badui Tidak Iku Berperang

 

 

Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah untuk berperang) akan berkata kepadamu, “Kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami.”

Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya.

Katakanlah, “Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu?”

Sungguh, Allah Maha Mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. (QS 48 / Al-Fath: Ayat 11)

 


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama