Membenarkan Kedustaan dan Mendukung Kezaliman Penguasa

 

PEDOMAN KARYA

Ahad, 07 Februari 2021


KALAMMembenarkan Kedustaan dan Mendukung Kezaliman PenguasaDari Ka'ab bin Ujrah ra, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya akan ada setelahku para penguasa, barang siapa yang membenarkan kedustaan dan membantu kezaliman mereka, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan darinya, ia tidak akan menemuiku di telaga, dan barangsiapa yang tidak membenarkan kedustaan dan tidak membantu kezaliman mereka, maka ia adalah termasuk golonganku dan aku bagian darinya, ia akan datang menemuiku di telaga.” (HR An-Nasa’i, Ahmad, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, al-Hakim, ath-Thabarani, dll)


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama