iklan

Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita

Sosok


TERASA LAIN. Suasana lebaran tahun 2020 ini terasa agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya masyarakat dapat melaksanakan shalat Idul Fitri di lapangan bergabung dengan warga lainnya dari beberapa kampung berbeda, kini mereka hanya shalat berjamaah di masjid. (Foto: St Jasmani)


SHALAT IED. Warga Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, melaksanakan shalat ied, di Masjid Al-Muhajir Barua, Ahad, 24 Mei 2020. Pelaksanaan shalat ied diikuti terbatas oleh warga setempat. (Foto: Evi Sulfiani)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi auliya’, sebahagian mereka adalah auliya’ bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS Al-Maidah/5: 51)


Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah/5: 35)


SHALAT IED. Orang yang shalat sunnah ‘id di rumah pada masa pandemi, berarti juga melakukan jenis ibadah tarkiyah (meninggalkan hal yang terlarang) yang berpeluang mendapatkan pahala tersendiri, yaitu menghindarkan diri dari hal yang berpotensi mendatangkan kemudaratan diri dan memberikan kemudaratan kepada orang lain. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)